Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής στο Αμύνταιο

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής που εδρεύει στο Αμύνταιο του Νομού Φλώρινας.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την  Παρασκευή 01.07.2022

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Για ΔΔΑΜΠ με έδρα Αμύνταιο η κ. Α. Πεσσιάνη ([email protected])

Δείτε την προκήρυξη εδώ