Πρόσκληση σε συναντήσεις διαβούλευσης με σκοπό το σχεδιασμό του νέου προγράμματος  LEADER 2023-2027    

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου

Ενημερώνει  ότι μετά  την πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για  υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER(ΤΑΠ ΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  2023-2027 καλεί τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης σε συναντήσεις διαβούλευσης  με σκοπό  την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής στο νέο πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

  • Κατατεθούμε απόψεις και προτάσεις για την Π.Ε Φλώρινας
  • Ιεραρχούμε της ανάγκες της περιοχής παρέμβασης
  • Σχεδιάζουμε μαζί την επομένη μέρα του προγράμματος LEADER
  • Η γνώμη σας μετράει

ΦΛΩΡΙΝΑ,  22 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Βασιλείου