Πρόσκληση σε συνάντηση για προβλήματα των αγροτών δενδροκόμων και των καλλιεργητών εκτατικών καλλιεργειών

Πρόσκληση σε συνάντηση για προβλήματα των αγροτών δενδροκόμων και των καλλιεργητών εκτατικών καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου 

Προσκαλούμε σε συνάντηση όλους τους αγρότες δενδροκόμους και τους καλλιεργητές εκτατικών καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αμυνταίου, να προσέλθουν την Τρίτη  30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 , στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, για να αναπτύξουμε προτάσεις  – δράσεις για το μέλλον του κλάδου τους.

Ο Εντεταλμένος  Σύμβουλος

Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου

Μιχαηλίδης Δημήτριος