Πρόσκληση παρουσίασης στρατεύσιμων κλάσης 2024 στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής

Πρόσκληση παρουσίασης στρατεύσιμων κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003) στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι γεννημένοι το έτος 2003 (κλάσεως 2024) που διαμένουν στο Δήμο Αμυνταίου και ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων, υποχρεούνται να καταθέσουν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας είτε ηλεκτρονικά στο www.stratologia.gr, είτε στην Δ/νση Κ. Δαβάκη 8 Κοζάνη ή και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Δελτίο Απογραφής έως και 31 Μαρτίου 2021.

Η κατάθεση του εν λόγω δελτίου απογραφής είναι υποχρεωτική, προς αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

 ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ