Πρόσκληση παραλαβής Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στις κοινότητες Κλεινών, Μελίτης και Αμμοχωρίου

Ο Δήμος Φλώρινας σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «LESS WASTE II», καλεί τους κατοίκους των κοινοτήτων Κλεινών, Μελίτης και Αμμοχωρίου να παραλάβουν τους κάδους οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία κομποστοποίησης, την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Κλεινές, ώρα 9:00 π.μ. στο χώρο της κεντρικής πλατείας
  • Μελίτη, ώρα 10.30 π.μ. στο χώρο της λαϊκής αγοράς
  • Αμμοχώρι, ώρα 12.30 μ.μ. στο χώρο της κεντρικής πλατείας

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.