Πρόσκληση ενημέρωσης κοινού της ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων για τη κάλυψη θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στην Κοζάνη, σήμερα 26/01/2023 και ώρα 9:00 στα γραφεία του ΚΠΑ2 Κοζάνης επί της οδού Νικ. Πλακοπίτη 6, ενώπιον των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ελ. Σουλιώτη και  Αθ. Ρουσιάδου, έγινε η ανάρτηση των πινάκων τοποθετήσεων υπαγομένων στην προστασία του Ν. 2643/1998 που αφορούν στην  Προκήρυξη του Δημοσίου Τομέα.