Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικού ιατρού προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στην ειδικότητα της καρδιολογίας.

Η σύμβαση που θα συναφθεί Θα είναι τριετούς διάρκειας.

Για τις θέσεις Νοσοκομειακών Επικουρικών Ιατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παρέχει υπό προϋποθέσεις, ειδικό κίνητρο, πρόσθετης οικονομικής βοήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του γενικού νοσοκομείου Φλώρινας στο τηλ. 2385350264.

Ο Διοικητής

Χρήστος Παπούλκας