Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας |Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (https://mst.uowm.gr/) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το  μεταπτυχιακό επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των ηγετών επιχειρήσεων και οργανισμών σε αποτελεσματικούς τρόπους διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αποφυγής των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού θεσμού της Διαπραγμάτευσης και της Διαμεσολάβησης. Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ικανών στελεχών, προϊσταμένων και διευθυντών των τμημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και γενικά “ηγετικών” προσωπικοτήτων σε ζητήματα απόδοσης της διοίκησης, λήψης αποφάσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης της επικοινωνίας.

Με την αξιοποίηση των νεότερων ευρημάτων της έρευνας και των νέων τεχνολογιών το μεταπτυχιακό προσανατολίζεται στη χάραξη της επικοινωνιακής και ηγετικής στρατηγικής στο χώρο της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης για την πρόληψη και την απάλειψη των συγκρούσεων. Μέσω της εξειδικευμένης γνώση που παρέχεται από το ΠΜΣ αντιμετωπίζονται επίσης οι προκλήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα μαθήματα του διεξαχθούν στην Κοζάνη µε δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ποσοστού του αυτών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας από την Προκήρυξη που βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο http://blogs.uowm.gr/hrmcl/