Πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείου Δημάρχου Φλώρινας

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου του Δημάρχου το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ο Δήμαρχος Φλώρινας θα δέχεται στο γραφείο του:

Δευτέρα, τους πολίτες από τις 9.00 μέχρι τις 14.00 με σειρά προτεραιότητας.

Τρίτη, τους φορείς από τις 9.00 μέχρι τις 14.00 με καθορισμένη εκ των προτέρων συνάντηση.

Πέμπτη, τους προέδρους και τους τοπικούς Συμβούλους κοινοτήτων από τις 18.00 μέχρι τις 21.00 με καθορισμένη εκ των προτέρων συνάντηση.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα συναντώνται με τον Δήμαρχο καθημερινά μέχρι τις 10.00.

Επισημαίνουμε στον καθένα και την  καθεμιά πως όλες τις εργάσιμες ώρες και μέρες μπορούν να συναντούν τους Αντιδημάρχους και να ζητούν την συνδρομή τους για προβλήματα τους που έχουν σχέση με τον Δήμο. Εάν  δεν λυθεί το πρόβλημα τους τότε μπορούν να επισκεφθούν τον Δήμαρχο για την επίλυση του.

Ο αριθμός τηλεφώνου του Δήμου για επικοινωνία είναι 2385351010.