Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Πρεσπών: Έρευνα ανίχνευσης αναγκών για τη διαμόρφωση του

Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Πρεσπών: Έρευνα ανίχνευσης αναγκών για τη διαμόρφωση του

 

Ο Δήμος Πρεσπών προτίθεται να ιδρύσει κέντρο δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το νέο πλαίσιο δια βίου μάθησης συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης αλλά αφορά και το κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση

Ο Δήμος Πρεσπών, µε στόχο να ανιχνεύσει τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και, βάσει αυτών, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα που να ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, ζητά από τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήµου Πρεσπών να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας προγράμματα εθνικής εμβέλειας που θα τους ενδιέφερε να διδαχθούν αλλά και να προτείνουν κάποιο που δεν περιλαμβάνεται ώστε να προταθεί από τον Δήμο ως τοπικό πρόγραμμα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο από εδώ

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση του Δήμου [email protected] , ή σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από τις 13 Δεκεμβρίου