Προκήρυξη 125 βοηθημάτων γήρατος και ένδειας σε Βορειοηπειρώτες

Από τον «Βορειοηπειρωτικό Σύλλογο Φλωρίνης και Πέριξ 1921»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 125 ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ & ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ EΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 .

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα αιτήματα Αττικής ορίζεται η 20η Οκτωβρίου  2022. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της Μπαγκείου Επιτροπής

[email protected]

Τηλ:2107298270

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/22 ΩΡΑ: 12:00-14:00 

Ο Πρόεδρος

ΝΟΒΑΣ Α. Νικόλαος