ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΑΤΡΙΚΗΣ VODAFONE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΑΤΡΙΚΗΣ VODAFONE

Σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο Δήμος Πρεσπών κάνει γνωστό στους δημότες του ότι στο περιφερειακό ιατρείο Λευκώνα  δίνεται η  δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εξετάσεις προληπτικής ιατρικής

Καρδιογράφημα

Οξυμέτρηση

Σπιρομέτρηση

Μέτρηση γλυκόζης

Μέτρηση πίεσης

Με το πρόγραμμα οι παραπάνω εξετάσεις προωθούνται σε ειδικευμένους ιατρούς του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών οι οποίοι αποστέλουν τη συμβουλευτική του γνωμάτευση στον τοπικό Ιατρό

Για ραντεβού στο τηλέφωνο 2385046384 του Περιφερειακού ιατρείου Λευκώνα