Πραγματοποιήθηκε η πρώτη θεματική διαβούλευση φορέων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές για την βιώσιμη κινητικότητα και παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία του Covid-19, οργάνωσε και διεξήγαγε διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 30 Μαρτίου, την 1η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Φλώρινας.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε από την ομάδα μελέτης του αναδόχου η αναγκαιότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ και παρουσιάστηκαν στοιχεία και μετρήσεις της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών στον δήμο Φλώρινας. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της ενεργούς συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, τόσο στις διαβουλεύσεις, όσο και στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων και στην υποστήριξη της συλλογής των απαραίτητων δεδομένων.

Σκοπός της πρώτης συνάντησης ήταν η καταγραφή προβλημάτων και ευκαιριών που αφορούν την κινητικότητα και την μεταφορά αγαθών μέσα στον Δήμο Φλώρινας, μέσα από την σκοπιά των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης, έκανε λόγο για τη σημασία που έχει η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για έναν Δήμο και στις προκλήσεις, αλλά και τα οφέλη, που θα προκύψουν από το έργο. Αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση με την οποία πρέπει να γίνει ο μελλοντικός σχεδιασμός των μετακινήσεων στη Φλώρινα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εγχείρημα του ΣΒΑΚ και τις παρεμβάσεις που προκύψουν.

Παρουσιάστηκαν στη συνέχεια τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ όπως έχουν προσαρμοστεί για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και έγινε αναλυτική περιγραφή στις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. Υπογραμμίστηκε η αξία του Συμφώνου Φορέων, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος κινητικότητας όπως αυτή προέκυψε μέσα από δειγματοληπτικές αυτοψίες και μετρήσεις στο μεταφορικό δίκτυο της πόλης, στοιχεία που αντλήθηκαν από τους φορείς και κείμενα πολιτικής και παλιότερες μελέτες του Δήμου Φλώρινας. Η ανάλυση περιλάμβανε αξιολόγηση διαφορετικών τομέων κινητικότητας όπως στάθμευση, υποδομή πεζής μετακίνησης, ΜΜΜ, μηχανοκίνητη κυκλοφορία και υποδομή ποδηλάτου. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της διαδικτυακής έρευνας χαρακτηριστικών μετακίνησης η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ και με την παρακίνηση των φορέων να βοηθήσουν στην διάδοσή της.

Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους ώστε να τοποθετηθούν ανοιχτά ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της κινητικότητας στην πόλη της Φλώρινας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με αναφορά, από την ομάδα έργου, των επόμενων βημάτων στην διαδικασία εκπόνησης και ιδίως την ανάγκη διάδοσης του διαδικτυακού ερωτηματολόγιου της έρευνας χαρακτηριστικών μετακίνησης και την υπογραφή του συμφώνου από τους φορείς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς Δήμου Φλώρινας, ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Γιαννάκης μαζί με την Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ η οποία απαρτίζεται από στελέχη Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα από τους:

Τάνια Γραμματικού – Υπεύθυνη Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννη Αναγνωστόπουλο – Μέλος Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος

Κοσμά Κοσμίδη – Μέλος Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Κτιριακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σάββα Κουγιουμτζόγλου – Μέλος Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Έργων Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Παπαγιαννάκη – Μέλος Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Φλώρινας

Νικόλαο Κωνσταντινίδη – Μέλος Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Ειδικό συνεργάτη Δημάρχου Φλώρινας

Κουτρουμπή Νικόλαο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο

Μπάρμπα Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο

Το συντονισμό της 1ης διαβούλευσης στο πλαίσιο της Α’ φάσης του ΣΒΑΚ ανέλαβε η υπεύθυνη της Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ, Τάνια Γραμματικού, πολιτικός μηχανικός, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Στην διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι από σημαντικούς φορείς της πόλης.

Εκπρόσωποι συμμετεχόντων φορέων

α/α Φορέας – Υπηρεσία Εκπρόσωπος
1 ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Ελευθέριος Τοπάλογλου
2 Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας Δημήτριος Γκίνης
3 Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας Δημήτριος Φουντούκης
4 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φλώρινας Σοφία Φουδούλη
5 Σωματείο Ταξί Φλώρινας Ιωάννης Πεσιρίδης
6 Εταιρεία Ραδιοταξί Φλώρινα Νάστος Ιωάννης
7 Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας Κώστας Φιλιππίδης
8 Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας Γιώργος Αντωνιάδης
9 Σύλλογος Γονέων ΑμεΑ Φλώρινας Αγνή Σιδηροπούλου
10 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Σχολή Καλών Τεχνών Γιάννης Ζιώγας

 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φλώρινας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών στην πόλη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ αποτελεί ο συμμετοχικός σχεδιασμός τους, ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης με φορείς και πολίτες του δήμου.