Παροχή ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων

Από το Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας γίνεται γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των
Πανελλαδικών εξετάσεων θα παρέχεται ψυχολογική και συναισθηματική
υποστήριξη σε όσους/σες υποψήφιους/ιες παραστεί ανάγκη από τα παρακάτω
μέλη υποστηρικτικών δομών:

1. Σκενδέρη Ιωάννη, Ψυχολόγο στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας, 2385045611
2. Λαζαρίδου Γεωργία, Ψυχολόγο στο Σ.Δ.Ε.Υ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αμυνταίου, 2386023896
3. Γρηγορίου Σταυρούλα, Ψυχολόγο στο Σ.Δ.Ε.Υ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Φλώρινας, 385045723
4. Πασσαλίδη Θεόδωρο, Ψυχολόγο στο Σ.Δ.Ε.Υ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Φλώρινας, 2385045479
5. Λιάρου Σταυρούλα, Ψυχολόγος στο Σ.Δ.Ε.Υ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, 2385044665

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλ.: 6972297711, με τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας, Ανδρέα
Μαρκόπουλο.