Παραλαβή απορριμματοφόρου στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών παρέλαβε απορριμματοφόρου 4X4, με πρέσα και χώρο αποθήκευσης όγκου 8μ3 κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού για βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης του. Το νέο αυτό όχημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματική συλλογή και μεταφορά οργανικών αποβλήτων και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του Δήμου Πρεσπών για την προώθηση της ανακύκλωσης-κομποστοποίησης και τη μείωση της χρήσης χώρων υγειονομικής ταφής.

Η προσθήκη στον στόλο του Δήμου  αυτού του απορριμματοφόρου 4X4 σηματοδοτεί ένα ορόσημο στο πορεία για μια πιο πράσινη και καθαρή Πρέσπα. Εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το απορριμματοφόρο εξασφαλίζει μειωμένες εκπομπές ρύπων, αυξημένη αποδοτικότητα και ευελιξία, ειδικά στο δύσκολο ανάγλυφο ενός ορεινού Δήμου όπως ο δικός μας. Η προμήθεια αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων, παρέχοντας στους κατοίκους αποτελεσματικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον υπηρεσίες.

Η προμήθεια αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Δήμου Πρεσπών για την υλοποίηση του στόχου του Πράσινου Δήμου με υιοθέτηση όλο και πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, δήλωσε ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, το επόμενο διάστημα ο σχεδιασμός θα προχωρήσει ακόμα πιο πολύ ώστε οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή τους για να κάνουν πραγματικότητα το όραμα μας.