Παραδίδονται μαθήματα γερμανικών

Παραδίδονται μαθήματα γερμανικών από καθηγήτρια, Πτυχιούχο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όλων των επιπέδων καθώς και στοχευμένη εκμάθηση της γλώσσας σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μαθήματα σχολής και μεταφράσεις.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6980745441