Παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνες

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη:
α) στo Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για την περίοδο έως και Απρίλιο 2024 και β) στο υπο-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023, μέχρι και την 24η ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2023.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αιτήσεις Ιδιωτών Συνεργατών.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος