Παράταση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα – Τ.Κ. Άρνισσας, λόγω κατολίσθησης

Παρατείνονται τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα – Τ.Κ. Άρνισσας, λόγω κατολίσθησης.

Η ισχύς των μέτρων θα υφίσταται μέχρι την έκδοση σχετικού ΦΕΚ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο Φλώρινας Έδεσσας (μέσω Τ.Κ. Κέλλης) και της Ε.Ο. Φλώρινας Έδεσσας.