Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για την κάλυψη θέσεων μέσω του Νόμου 2643/98

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων (αιτήσεων θεραπείας) για τους Προσωρινούς Πίνακες που αφορούν κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (άρθρο 3 του Νόμου 2643/98).

Οι ενστάσεις κατατίθενται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ όπου οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες στο site της Δ.ΥΠ.Α. https://www.dypa.gov.gr .