Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος (30.6.2019) μέχρι τη σύναψη νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι πέραν τις 31ης.12.2019. (Ν. 4635/2019)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ