Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας

«Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την απαγόρευση – διακοπή της κυκλοφορίας από το 31ο χιλ/τρο (α/κ κεραμοποιείων) μέχρι το 34ο χιλ/τρο (α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας- ΚΑΦΚΑ) της Ε.Ο. 3 Φλώρινας-Κοζάνης (νέο τμήμα)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθ. 2501/1/448-α’ από 01-07-2018 Απόφασή μας.
3. Το υπ΄ αριθ. 116990. από 30-07-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας
4. Την υπ’ αριθ. 6028/ 18/1692290 από 27-08-2018 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας. Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

Την παράταση της ανωτέρω (2) σχετικής Απόφασής μας για χρονικό διάστημα έως την 15-09-2018 και ώρα 23:59.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν.2696/99 όπως τροπ. με Ν.3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής