Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ενδιαφέρον 5 επενδυτικών σχημάτων για το μεγαλόπνοο έργο των νέων φοιτητικών εστιών και του πολυδύναμου συνεδριακού κέντρου μέσω ΣΔΙΤ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μεγαλόπνοο κτηριολογικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων σύγχρονων υποδομών φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητα που έχουν θέσει οι Πρυτανικές Αρχές για τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό δημόσιο Πανεπιστήμιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών  και  σημείο αναφοράς για την περιοχή των Βαλκανίων.

Με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με τη Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο αφορά στην  κατασκευή φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας  750 κλινών σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Πτολεμαΐδα, καθώς και ενός πολυδύναμου συνεδριακού κέντρου στην Νέα Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός του έργου σε όρους καθαρής παρούσας αξίας  ανέρχεται στα 84,95 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

Απαιτήθηκαν εντατικές ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του, υπό την ευθύνη και τον συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Μονάδας ΣΔΙΤ, με χρηματοδότηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του έργου από την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και με την υποστήριξη της Deloitte Greece καθώς και Χρηματοοικονομικών, Τεχνικών και Περιβαλλοντικών-Κοινωνικών Συμβούλων, σε όλα τα στάδια για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού έργου.

Σε αυτό το στάδιο, έχει πλέον ολοκληρωθεί η υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώ πέντε σχήματα μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων  της χώρας εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη σχετική πρόσκληση: Άβαξ, ΓΕΚ Τέρνα, Ιντρακάτ – Άκτωρ Παραχωρήσεις, Μυτιληναίος και ΤΕΚΑΛ.

Εντός του επομένου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και μέχρι το τέλος του 2024 η επιλογή του αναδόχου. Στόχος είναι οι νέες εστίες και το πολυδύναμο συνεδριακό κέντρο να λειτουργήσουν σε τρία χρόνια, μετά την ανάθεση του έργου.

Συγκεκριμένα, στη Νέα Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης, θα κατασκευαστεί το συγκρότημα των φοιτητικών εστιών,  δυναμικότητας 350 κλινών καθώς και το πολυδύναμο συνεδριακό κέντρο, που αποτελείται από ένα συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων με  αμφιθέατρο και χώρους συνεδριάσεων και εκθέσεων.

Αντίστοιχα, στην Πανεπιστημιούπολη της Φλώρινας θα κατασκευαστεί συγκρότημα φοιτητικών εστιών 150 κλινών και φοιτητική λέσχη για τη σίτιση 350 φοιτητών και φοιτητριών.

Στην Πανεπιστημιούπολη της Καστοριάς, το συγκρότημα των φοιτητικών εστιών θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 150 φοιτητών και φοιτητριών καθώς και φοιτητική λέσχη με δυνατότητα σίτισης 400 ατόμων.

Στην Πτολεμαΐδα, θα ανεγερθεί συγκρότημα φοιτητικών εστιών με δυνατότητα φιλοξενίας 100 φοιτητών και φοιτητριών.

Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν σταθερά διεκδικήσει τη δημιουργία υψηλού επιπέδου κτιριακών υποδομών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πανεπιστημιακής κοινότητας, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών σε επίπεδο διαμονής, σίτισης και ολιστικής φοιτητικής μέριμνας.