Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Διενέργεια κύκλων εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Συνεχίζεται η διενέργεια κύκλων εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και υπό την επίβλεψη του επιστημονικά υπευθύνου του έργου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτριου Στημονιάρη.

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην προσπάθεια του να ενισχύσει τις δεξιότητες του τεχνικού του προσωπικού, εμπιστεύεται για την εκπαίδευση του, στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονίας, ενώ τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών και Έξυπνων Δικτύων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται με επιτυχία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σε εβδομαδιαίους κύκλους σεμιναρίων, με το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να προέρχεται από διάφορα μέρη της χώρας.

Το εν λόγω πρόγραμμα, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Τομέα Εκπαίδευσης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας του Ιδρύματος με τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε ερευνητικά θέματα τηλεδιαχείρισης φωτοβολταϊκών πάρκων, βελτίωσης εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων, ανανεώσιμων πηγών, γειώσεων και εγκαταστάσεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και στην προετοιμασία συμμετοχής από κοινού σε διεθνή προγράμματα.

Η έμπρακτη συνέργεια με τον μεγαλύτερο φορέα διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας, αποτελεί αφενός επιβεβαίωση των προσπαθειών και αφετέρου απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας για το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΔΜ και κατ’ επέκταση χρήσιμη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.