Πανελλαδική έρευνα καταγραφής των χαρακτηριστικών μετακίνησης την περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του COVID-19

Μια πανελλαδική έρευνα καταγραφής των χαρακτηριστικών μετακίνησης την περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας, λόγω της πανδημίας του COVID-19, πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ αυτόν τον καιρό.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://changeisp.limequery.com/861566?lang=en