Πανήγυρις Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου

Τήν Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 καί ώρα 8 μ.μ. θα τελεσθή ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ έπί τη εορτή τοϋ ‘Αγ. Αύγουστίνου έπισκόπου Ίππώνος.

Μετά τόν εσπερινό θά άκολουθήσει ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 καί ώρα 7 μ.μ. θά τελεσθή εσπερινός και ιερά παράκλησις τοϋ ‘Αγ. Αύγουστίνου