Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού, 6 Μαρτίου, και στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών για θέματα σχολικού εκφοβισμού προβλήθηκε το βίντεο «το παιδί με την κόκκινη γραμμή».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση αναφορικά με τον ρόλο του θύτη, του θύματος και των παρατηρητών, καθώς και εμπειρίες των ίδιων των μαθητών.

Ακολούθησε παρουσίαση από την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας Παπασάββα Μαρία, με τα βασικά στοιχεία του σχολικού εκφοβισμού και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές να σκεφτούν και να σημειώσουν σε ένα χαρτάκι λέξεις και φράσεις που τους έχουν πληγώσει, ή έχουν ακούσει για τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και το συναίσθημα που τους προκαλεί και να το τοποθετήσουν σε ένα κουτί.
Τα χαρτάκια διαβάστηκαν από τους μαθητές με τυχαία επιλογή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τα συναισθήματα που προκαλούνται στους μαθητές και το αντίκτυπο που προκαλεί ο σχολικός εκφοβισμός στην καθημερινότητα τους.

Ο Διευθυντής του Δημ. Σχολ. Ιτέας Φλώρινας

Συγκελάκης Γεώργιος