Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο ΣΔΕ Φλώρινας

Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας τίμησαν την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δράσεις εντός αλλά και εκτός σχολικού χώρου. Μέσα στο σχολείο οι εκπαιδευόμενοι οργάνωσαν και υλοποίησαν εκδηλώσεις προκειμένου να κατανοήσουν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του γεγονότος. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν σε χώρους της πόλης που συνδέονται με τα γεγονότα τόσο της έναρξης όσο και της εξέλιξης του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

Στη διάρκεια του ιστορικού περιπάτου, οι προφορικές μαρτυρίες επιζώντων και κείμενα μελετητών της τοπικής Ιστορίας, όπως οι κ.κ. Μεκάσης και Παπαχαρίσης, βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες από την Κατοχή που έζησαν άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η μεθοδολογική προσέγγιση της Ιστορίας και η βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην οικοδόμηση της γνώσης κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους και διεύρυνε τη γνωστική εμπειρία τους για γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία με έμφαση στη Φλώρινα.

 

Οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας