Ο Δήμος Φλώρινας εντάχθηκε στο myKEPlive για εξυπηρέτηση με βιντεοκλήσεις

Συνεχίζοντας την προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισής του, ο Δήμος Φλώρινας εντάχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πρόγραμμα myKEPlive για ραντεβού με βιντεοκλήση.

Μέσω του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω των τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση- Αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από το Δήμο.

Οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα και να ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται.