Οι πολίτες συμμετέχουν στον σχεδιασμό του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Φλώρινας

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ο Δήμος Φλώρινας καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και να δώσουν τις απαντήσεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων τους εντός του Δήμου, τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτές, αλλά και το πως θέλουν να είναι η πόλη στο μέλλον.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και κατά την διεξαγωγή της τηρούνται πλήρως τα πρωτόκολλα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

«Έρευνα μετακινήσεων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φλώρινας»