Οι αιτήσεις στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ για εργασίες θα διεκπεραιώνονται έως 31 Οκτωβρίου 2018