Οδηγός του ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό 1Γ/2019 για την Τράπεζα της Ελλάδος

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) και στο παράρτημα του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη) οι Οδηγίες για τους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019 – ΦΕΚ 5/18-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 15/2-5-2019/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019 – Φ.Ε.Κ. 5/18.03.2019 και Φ.Ε.Κ. 15/02.05.2019/Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και έχουν δυσχέρεια πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα λόγω κινητικών προβλημάτων, μπορούν να προσέλθουν σε εξεταστικά κέντρα που διαθέτουν τις κατάλληλες «ράμπες».

Προς το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Α.Σ.Ε.Π. στο τηλ. 213 – 1319411 (ώρες 8:00-14:30). Τις ημέρες του διαγωνισμού, οι σχετικές τηλεφωνικές κλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη των απογευματινών εξετάσεων.

Αναλυτικά οι οδήγίες που αναρτήθηκαν στο ΑΣΕΠ:

– Όλοι οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα εξέτασης που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους και με το επώνυμό τους.

– Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης (9:00 για την πρωινή εξέταση και 15:00 για την απογευματινή εξέταση), προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

– Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες κάθε εξεταστικού κέντρου θα γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους, σύμφωνα με τους καταλόγους που έχουν αποσταλεί στα εξεταστικά κέντρα.

– Την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους: α) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας που να φέρει φωτογραφία, καθώς δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί και β) δύο (2) στυλό του ίδιου χρώματος (μπλε ή μαύρου).

– Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση γομολάστιχας ή διορθωτικού (μπλάνκο), καθώς στο Απαντητικό Φύλλο δεν επιτρέπεται το σβήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα και οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να έχουν μαζί τους νερό ή αναψυκτικό.

– Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.

– Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται.

– Στους υποψηφίους θα δοθεί ένα (1) Απαντητικό Φύλλο ανά εξεταζόμενο μάθημα, όπου οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode) στο αντίστοιχο πλαίσιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο επάνω τμήμα της (ονοματεπώνυμο κ.λ.π.) και στη συνέχεια να υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η υπογραφή να μη βγει έξω από το πλαίσιο και αλλοιώσει το γραμμικό κωδικό.

– Η μέτρηση του χρόνου εξέτασης, σε κάθε αίθουσα, θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους.

– Η έξοδος από την αίθουσα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους υποψηφίους πριν περάσει μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

– Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στους επιτηρητές το Απαντητικό τους Φύλλο μαζί με όλο το άλλο έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (θέματα, οδηγίες κ.λ.π.) και να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων-Απόντων».

– Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι που βρίσκονται ακόμα στην αίθουσα θα πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, ενόσω οι επιτηρητές θα μαζεύουν τα Απαντητικά Φύλλα και όλο το άλλο υλικό που θα έχει διανεμηθεί. Μετά την παράδοση των Απαντητικών Φύλλων οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

– Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης το Απαντητικό Φύλλο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με άλλους υποψηφίους ή τρίτους, ή γενικά, υπονομεύουν την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ