Ξεκίνησε η χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης στις Πρέσπες

Ξεκίνησαν οι δράσεις χαρτογράφησης του δικτύου ύδρευσης στα χωριά των Πρεσπών στα πλαίσια του έργου SmartWaterSave. Το συνεργείο του τμήματος υδραυλικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ανιχνεύει και καταγράφει το υπάρχον δίκτυο στους οικισμούς του Δήμου Πρεσπών συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαρροών αλλά και παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο.

Στη συνέχεια οι επιστήμονες του τμήματος θα αναλύσουν τα χαρακτηριστικά των δικτύων και θα διαμορφώσουν τις αναγκαίες επεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το δίκτυο να καταστεί λειτουργικό και να ελαχιστοποιηθούν οι αστοχίες ενώ θα συνεισφέρει και στην τεχνολογική αναβάθμιση εγκαθιστώντας κεντρική μονάδα ελέγχου και αποκεντρωμένων χειρισμών. Στη συνέχεια ο Δήμος θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες επισκευών στα δίκτυα καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού στον σχετικό εξοπλισμό.

Σκοπός του έργου SmartWaterSave είναι η παρουσίαση μιας καινοτόμου τεχνικής μεθοδολογίας που βασίζεται στην ιδέα των Συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA), χρησιμοποιώντας αισθητήρες μέτρησης της παροχής και της πίεσης των δικτύων, σε πραγματικό χρόνο, για την προώθηση μιας οικονομικά συμφέρουσας προσέγγισης σημαντικής μείωσης των διαρροών. Η αποτελεσματική διαχείριση της πίεσης των δικτύων αναμένεται να μειώσει την επικινδυνότητα των φθορών στις σωληνώσεις και να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Το έργο SmartWaterSave είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών για την ύδρευση που περιλαμβάνει επίσης την αντικατάσταση δικτύων σε 6 οικισμούς, την τεχνολογική αναβάθμιση όλων των δικτύων με εγκατάσταση αισθητήρων, έξυπνων παροχόμετρων και συστημάτων ελέγχου σε όλα τα δίκτυα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Μέσα στην επόμενη διετία ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις βασικές αδυναμίες των συστημάτων ύδρευσης στα χωριά των Πρεσπών ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους κατοίκους ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουμε το οικονομικό κόστος του Δήμου αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των Πρεσπών, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης.