Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν για τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή και ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών στο Πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έτους 2019, μέσω on-line διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ και του Κλάδου Μηχανογράφησης του ΟΓΑ, ξεκίνησε για δεύτερη φορά εντός του 2019 την 20η Νοεμβρίου 2019 και αφορά σε 436 πολύτεκνες μητέρες και 2441 τρίτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον ΟΓΑ όλης της χώρας. Στις πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες του Δήμου μας, που ανήκουν στους δικαιούχους, θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ ενώ στις τρίτεκνες 700 ευρώ.

Η δυνατότητα της εκ νέου υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά όσες δικαιούχους, δεν υπέβαλλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 05/06/2019 έως 24/06/2019 και δεν έλαβαν την εν λόγω παροχή.

Το πρόγραμμα αφορούσε στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας. Επειδή όμως ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας 05/06/2019 έως 24/06/2019 υπολείπεται σημαντικά του οριζόμενου στην αριθμ. Φ.10034/οικ.23019/815 (ΦΕΚ 2077Β/2019) υπουργική απόφαση, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 2441 τρίτεκνες μητέρες δικαιούχους του ΛΑΕ και 436 πολύτεκνες μητέρες δικαιούχους του ΛΑΕ.

Η επανα-υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, ξεκίνησε την Τετάρτη 20-11-2019 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 02-12-2019. Η δικαιούχος τρίτεκνη ή πολύτεκνη αγρότισσα μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το ανωτέρω Πρόγραμμα (προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής αίτησης κ.λπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr ή να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας του ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.