Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τα προγράμματα Voucher του ΟΑΕΔ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα (Μητρώο Ωφελουμένων) της Προκήρυξης του Υπουργείου Εργασίας για την «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Αφορά την προκήρυξη για ανέργους 25-29 ετών και 30-45 ετών.

Οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων, ήτοι μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ 10564 με συστημένη επιστολή υπόψη της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής ενστάσεων και θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά στο φάκελο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΠΕ 25-29 ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΠΕ 30-45.

Πληροφορίες στη σελίδα http://voucher.gov.gr και στο εργατικό κέντρο Φλώρινας, τηλέφωνο 2385046903.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ