Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το την παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ.
79/2017 (ΦΕΚ Φ.6/21383/Δ1/ 28-2-2024) και Ν. 3687/2008 το σχολικό έτος 2024 –
2025 εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά παιδιά
και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν το έτος 2018.
Οι εγγραφές αρχίζουν την 1 η Μαρτίου 2024 και λήγουν την 20η Μαρτίου 2024 .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:
1. Αίτηση ( τη χορηγεί το σχολείο ).
2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους περί εγγραφής
αυτού στα Μητρώα ή Δημοτολόγια (Θα ζητηθούν από το σχολείο).
3. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο
μαθητής έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
4. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (το χορηγεί
το σχολείο).
5. Υπεύθυνη Δήλωση (για το ολοήμερο σχολείο, τη χορηγεί το σχολείο)
6. Υπεύθυνη Δήλωση μετακίνησης (τη χορηγεί το σχολείο).
7. Αποδεικτικό στοιχείο (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.) από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας, για να ελεγχθεί αν η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στα όρια της σχολικής περιφέρειας.
8. Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο ( το χορηγεί το Νηπιαγωγείο του
παιδιού)
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) μπορεί να επιστραφεί συμπληρωμένο μέχρι 10-09-2024.

Ο Διευθυντής του 6ου

Δημ. Σχολείου Φλώρινας

Λάζου Κωνσταντίνος