Ξεκίνησαν οι αιτήσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας – Οι θέσεις για τη Φλώρινα

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τις 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ, για το σχολικό έτος 2022-23. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-tou-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων (ΦΕΚ 3552/Β/03-08-2021), με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις για την ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ είναι:

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.02 Χημικοί,ΠΕ05 Γαλλικής,
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής
Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84
Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας Ευεξίας, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής,
ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ.03 Διατροφής, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 (πτυχίο: Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι
Αυτ/των), ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής,
ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι,
ΤΕ02.07 Γεωπονίας

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985,
Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.04 Διατροφής, ΔΕ.06.01 Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας

Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΤΥΧΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ

Δείτε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Δείτε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΓΝΩΣΗ Η.Υ.

Δείτε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Δείτε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Δείτε εδώ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Δείτε εδώ Υ.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε εδώ Υ.Α. ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Δείτε εδώ Υ.Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Δείτε εδώ τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ