Νέες θέσεις εργασίες στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Μετά από σχετικό αίτημα του Νοσοκομείου μας και την ουσιαστική συνδρομή της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε τις παρακάτω θέσεις ιατρών για το Γ.Ν. Φλώρινας:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Εσωτερικής Παθολογίας Διευθυντής 1
2 Δερματολογίας Διευθυντής 1
3 Καρδιολογίας Επιμελητής Α΄ 1
4 Ακτινολογίας Επιμελητής Α΄ 1

 

Επίκειται άμεσα η έκδοση της σχετικής προκήρυξης των θέσεων  κι αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιατρών για την κάλυψή τους.-

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  Γ. Ν.  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

«ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΝΤΣΟΣ