Νέα παράταση για την πληρωμή εισφορών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας πληροφορεί ότι νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 προβλέπει απόφαση του e-EΦKA, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021.

Επισημαίνεται ότι:

 Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.

 Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δείτε το έγγραφο εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ