Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Τη λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης επιχειρήσεων και δημοτών που επλήγησαν από τον κορωνοϊό COVID-19 ψήφισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2020, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Φλώρινας.

Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Α. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών, ο Δήμος Φλώρινας να προβεί στην απαλλαγή της καταβολής του ενοικίου για όλο το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις τους. Σε περίπτωση καταβολής των μισθωμάτων του χρονικού διαστήματος που είχε σταματήσει η λειτουργία τους θα διαγραφούν με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μισθώματα αντίστοιχου χρονικού διαστήματος επομένων μηνών.

Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς των ανωτέρω επιχειρήσεων:

  1. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
  2. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Β. Για τους δημότες του Δήμου Φλώρινας:

Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Κατά το διάστημα αυτό, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.