Λατρευτικές Εκδηλώσεις Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κέλλης με αφορμή τα Ελευθέρια της Δ.Κ. Κέλλης