Κοινοπραξία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Φλώρινας για προγράμματα Erasmus

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την έγκριση του Διαπιστευμένου Σχεδίου Erasmus της Κοινοπραξίας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για πραγματοποίηση προγραμμάτων Erasmus, διάρκειας πέντε (5) ετών, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών αναλαμβάνει τον συντονισμό της Κοινοπραξίας, η οποία θα περιλαμβάνει σχολικές μονάδες των Γρεβενών και της Φλώρινας. Η συνεργασία αυτή μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας με εκπαιδευτικούς και σχολεία της Ευρώπης αναμένεται να ενδυναμώσει το εκπαιδευτικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Γρεβενών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια με ευρωπαϊκούς προορισμούς, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας για τη μελλοντική ζωή τους και να αποκτήσουν γνωστικά και κοινωνικά εφόδια, που θα συμβάλουν στην επιτυχημένη πορεία τους σε έναν ανοιχτό και γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Οι άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν στόχους, όπως η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η ενίσχυση πρακτικών συμπερίληψης στην εκπαίδευση, η άσκηση της γλωσσομάθειας και η προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής κατανόησης και αλληλεπίδρασης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, εκλεκτό συνάδελφο, κ. Ιωάννη Σούλιο, για τη συμμετοχή μας στην κοινοπραξία αυτή, η οποία ευελπιστούμε να είναι σημαντική αφορμή εξωστρέφειας για τα σχολεία της περιοχής μας και ευελπιστούμε οι συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα Erasmus την επόμενη πενταετία να αποκομίσουν τα βέλτιστα οφέλη μέσα από τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών δικτύων επικοινωνίας και συνέργειας ενδοπεριφερειακά και διακρατικά στο πλαίσιο μιας Ευρώπης της προόδου και της ανάπτυξης!

Μια ελπιδοφόρα εκπαιδευτική συνεργασία με προορισμό το μέλλον ξεκινά με σημαντικούς στόχους και υψηλές προσδοκίες! Καλή αρχή και καλή συνέχεια με επιτυχία σε όλους/όλες μας! 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ