Καταγραφή όλων των Ιπποειδών της ΠΕ Φλώρινας

«Καταγραφή όλων των Ιπποειδών της ΠΕ Φλώρινας».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των εκτροφών και της ενεργητικής & παθητικής επιτήρησης των Ιπποειδών, με αφορμή το Πρόγραμμα επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά, ενημερώνει όλους τους κατόχους ιπποειδών τα παρακάτω:

  1. Όλοι οι κάτοχοι Ιπποειδών (ίπποι, όνοι, ημίονοι, γίννοι), οφείλουν να προσέλθουν στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Φλώρινας και να καταγράψουν όσα Ιπποειδή βρίσκονται στην κατοχή τους, συμπληρώνοντας πλήρως και ξεχωριστά για το καθένα από αυτά, το Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης & Μετακινήσεων Ιπποειδούς (ΑΔΑΜΙ) με τα πλήρη στοιχεία του κάθε ιπποειδούς.
  2. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή περιγραφή του Ιπποειδούς (χρωματισμός, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κλπ), ενώ ως συνοδευτικά έγγραφα προσκομίζονται παλαιότερα ΑΔΑΜΙ, τιμολόγια αγοράς, φωτογραφίες και ηλεκτρονική ταυτότητα (microchip).
  3. Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές θα εκδίδουν το ΑΔΑΜΙ για κάθε ζώο ξεχωριστά.
  4. Το ΑΔΑΜΙ εκδίδεται αποκλειστικά για υγειονομικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση τίτλο ιδιοκτησίας του Ιπποειδούς.
  5. Εμβολιασμοί, ορολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αυτών όπως και κάθε μετακίνηση του Ιπποειδούς καταγράφονται, ύστερα από σχετική έγκριση των Κτηνιατρικών Αρχών, στο συγκεκριμένο έντυπο.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ