Καταγγελία του Σωματείου εργαζομένων στους χώρους αρχαιολογικών ανασκαφών και στους αρχαιολογικούς χώρους

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

καταγγέλλει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και την εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΜΕΤΒΕ

διότι 20 συνάδελφοι μας επιλαχόντες βάσει ΑΣΕΠ θα έπρεπε να έχουν υπογράψει τις συμβάσεις τους και να έχουν τοποθετηθεί στους χώρους της αρχαιολογικής ανασκαφής στο ορυχείο της Αχλάδας. Παρα’ ταύτα και εντελώς παράνομα οι παραπάνω καταγγελλόμενοι επιδεικνύοντας τεράστια αδιαφορία αρνούνται να προσλάβουν τους παραπάνω συνάδελφους με διάφορες δικαιολογίες σε παρεμβάσεις που (καθώς όφειλαν) πραγματοποίησαν μέλη της διοίκησης του σωματείου μας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με προκήρυξη από 23/04/2018 προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ 120 εργαζόμενοι  (επιστημονικό προσωπικό και μη) για εργασίες αρχαιολογίας στα λιγνιτωρυχεία Αχλάδας. 20 συνάδελφοι μας δεν αποδέχτηκαν την θέση τους και η εφορεία αρχαιοτήτων δεν έχει αναπληρώσει τις θέσεις αυτές καθώς όφειλε αφού η παραπάνω προκήρυξη αναγράφει ρητά πώς «Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον  πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτόν….»

Σήμερα λοιπόν 20 οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον εφιάλτη της ανεργίας διότι οι παραπάνω καταγγελλόμενοι δεν κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση, δηλαδή την τήρηση των όρων της προκήρυξης. Σε μια περιοχή που η ανεργία έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη θα ήταν πολυτέλεια να χαθεί ακόμα και μια θέση εργασίας.

Καλούμε λοιπόν την Εφορεία Αρχαιοτήτων & την Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας να προβούν άμεσα στις προσλήψεις των συναδέλφων μας και εάν αυτό δεν συμβεί άμεσα επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια εκ μέρους μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο                                   Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   ΔΟΥΡΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ