Κάλεσμα του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας προς συλλόγους, σωματεία και φορείς για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας προκειμένου να συντάξει το Μητρώο Εθελοντών συλλογικοτήτων, καλεί τους νόμιμους εκπρόσωπους Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων κ.ά., να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας στα παρακάτω σημεία υποδοχής αιτήσεων:

Α) Δημαρχείο, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα

Β) Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημ. Αγορά 70, Φλώρινα

Επίσης, είναι σημαντικό οποιασδήποτε συλλογικότητας το καταστατικό εμπεριέχει πτυχές που άπτονται του εθελοντισμού και προβλέπονται σε αυτό εθελοντικές δράσεις, να το δηλώσουν ούτως ώστε να γίνει και η καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον Δήμο Φλώρινας.