Θέση εργασίας φαρμακοποιού

Ζητείται Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για ίδρυση φαρμακείου στην περιοχή της Φλώρινας. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Κάθε αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του Φαρμακείου θα εκτιμηθεί. Παρακαλούμε ο/η κάθε υποψήφιος/-α να αποστείλει e-mail με βιογραφικό στη διεύθυνση [email protected]