Θέση εργασίας στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά συνεργάτη για εργασία πλήρους απασχόλησης στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης. Τόπος απασχόλησης είναι οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Πρέσπα.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση & Καταχώρηση παραστατικών στο λογιστικό σύστημα
 • Εισπράξεις – πληρωμές (ταμείο, e-banking)
 • Επαφές – συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες
 • Καταγραφή και παρακολούθηση παγίων – Απογραφή αποθεμάτων
 • Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του τμήματος (Λογιστή, Διαχείριση προγραμμάτων) και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ιδίως στα αντικείμενα υπολογιστικών φύλλων (excel), επεξεργασίας κειμένων (word), υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους εφαρμόζεται).

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης
 • Γνώση χρήσης εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Αναλυτική, επιχειρησιακή και στρατηγική σκέψη
 • Υπευθυνότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα
 • Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών
 • Δυνατότητα καλής συνεργασίας με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 16/4/2021 στην παρακάτω διεύθυνση κατά προτίμηση με e-mail:

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,

Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50 Άγιος Γερμανός

Τηλ.: 23850 51211, Fax: 23850 51343, Ε-mail: [email protected]