Η 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέματα:
1. Tροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμυνταίου.
2. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», προϋπολογισμού 24.750,37 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.
3. Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».
4. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος».
5. Απόψεις βοσκής για τις συστάδες του Δημοτικού δασικού συμπλέγματος «Ξινού Νερού-Φανού-Αετού Λιμνοχωρίου – Αγραπιδιάς – Σκλήθρου – Λεχόβου -Βαρυκού», Δήμου Αμυνταίου
6. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste”.
7. Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2019
8. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης ακινήτου στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα
9. Τροποποίηση της με αριθμό 281/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης».
10. Tροποποίηση της με αριθμό 282/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης».
11. ΄Εγκριση δ΄ κατανομής ποσού 82.430,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.
12. ΄Εγκριση της αναπροσαρμογής τελών κατανάλωσης τηλεθέρμανσης.
13. Ορισμός εκπροσώπων λογαριασμού ταμιακών διαθεσίμων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
14. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών Π.Δ.Ε. που τηρούνται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 247/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης