Η εταιρία «ΙΚΤΕΟ ΓΟΥΛΙΟΣ» αναζητά κοπέλα για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου γραφείου

Ειδικότερα, η κύρια αρμοδιότητα της εργασίας αφορά την γραμματειακή υποστήριξη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και πρόκειται για ημιαπασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα αποτελούν: η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο, η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η γνώση στον τομέα αυτοκίνησης, η ελευθερία χρόνου και η εμπειρία.

Άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στις υποψήφιες που κατέχουν γνώσεις ή προϋπηρεσία στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να αποσταλεί στο

e–mail: [email protected]