Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας εισηγείται την Ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στη Φλώρινα

 Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

εισηγείται την  Ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στη Φλώρινα

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για παροχή ισότιμης και δωρεάν δημόσιας παιδείας στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική υποστήριξη τους με τη δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στις δεξιότητές τους.

 

Ειδικότερα, στην εκπαιδευτική μας περιφέρεια οι γονείς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επισημαίνουν τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά τους στην εκπαιδευτική τους πορεία. Τα υπάρχοντα τμήματα ένταξης σε δύο γυμνάσια (Φλώρινας και Αμυνταίου) δεν μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών με σοβαρότερες μαθησιακές δυσχέρειες, που δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική Γυμνασιακή Εκπαίδευση. Παράλληλα, οι προαναφερόμενοι μαθητές δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., αφού εκεί φοιτούν μαθητές με διαφορετικού τύπου και λειτουργικότητας ιδιαιτερότητες. Επιπρόσθετα, στην περιοχή μας δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, ώστε οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από τη Γυμνασιακή βαθμίδα, να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους σε Λυκειακό επίπεδο.

 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, το «έλλειμμα» που παρατηρείται στο νομό μας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να καλυφθεί πλήρως με τη δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις. Σε αυτό το σχολείο θα φοιτούν μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο τμήμα ένταξης, ενώ το λειτουργικό μαθησιακό τους δυναμικό αποκλείει τη φοίτησή τους στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από την υποχρεωτική εκπαίδευση, θα αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση στις Λυκειακές Σπουδές προσαρμοσμένη στις δυνατότητές τους. Η επαγγελματική εκπαίδευση που θα παρέχει το προς ίδρυση σχολείο έχει προστιθέμενη αξία καθώς αποδίδονται στους αποφοίτους του επαγγελματικά δικαιώματα (επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 αντίστοιχο με αυτό του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου). Περαιτέρω, βάσει του νόμου 4415/ΦΕΚ 159/06-09-2016 οι απόφοιτοι του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις μπορούν απρόσκοπτα να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης (όπως τα ΔΙΕΚ ενηλίκων) και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

 

Η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής υποστήριξης των εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία του νομού Φλώρινας διαπιστώνεται από την αρμόδια Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κα Πηλείδου Κωνσταντίνα, η οποία υποστηρίζει την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλώρινας, που επισημαίνει την αναγκαιότητα ίδρυσης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία που θεωρεί την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις μείζονος σημασίας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φλώρινας που εισηγείται την ίδρυση αυτόνομου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές.

 

Η εισήγηση – αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την ίδρυση της νέας ειδικής σχολικής μονάδας προϋποθέτει και τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας  για να υποβληθεί στη συνέχεια προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Ο Δ/ντής

της ΔΔΕ Φλώρινας

Παύλος Ιωάννου