Ημέρα ανακύκλωσης στον Δήμο Πρεσπών

Ημέρα ανακύκλωσης οργανώνεται από το Δήμο Πρεσπών την Πέμπτη 28/11 στον περίβολο του Δημαρχείου στο Λαιμό Πρεσπών σηματοδοτώντας την έναρξη δράσεων αναβάθμισης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης στα χωριά των Πρεσπών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι νέοι κάδοι ανακύκλωσης που προμηθεύτηκε ο Δήμος Πρεσπών στα πλαίσια του έργου GreenPoint Mob, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG  IPA II CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME  GREECE – ALBANIA 2014-2020. Με την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος ο Δήμος είναι σε θέση να αναπτύξει ένα πλήρες δίκτυο σημείων ανακύκλωσης στα χωριά των Πρεσπών τριπλασιάζοντας τους κάδους ανακύκλωσης που πλέον θα καλύπτουν όλες τις τοπικές  κοινότητες του Δήμου.

Ταυτόχρονα, θα επιδειχθεί το νέο κινητό πράσινο σημείο που προμηθεύτηκε η ΔΙΑΔΥΜΑ στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος (του οποίου είναι ο συντονιστής εταίρος) για την ανακύκλωση στον Δήμο Πρεσπών το οποίο καλύπτει πλην των τεσσάρων βασικών ροών ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, γυαλί) και τις υπόλοιπες ροές οικιακών αποβλήτων για αξιοποίηση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας!

  • Ρούχα υφάσματα και παπούτσια
  • μικρές ηλεκτρικές συσκευές
  • Χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες
  • Μπαταρίες
  • Τηγανόλαδα
  • Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα

 

Επίσης θα γίνει επίδειξη ανακύκλωσης πλαστικού με διαχωρισμό των 6 ειδών πλαστικού και επιτόπου ανακύκλωσης από την ΚΟΙΝΣΕΠ Φύση και Πολιτισμός.

Τέλος, στην εκδήλωση θα υπάρχουν εισηγήσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής  Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) και τα στελέχη του Δήμου Πρεσπών ενώ θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία για τη διαχείριση απορριμμάτων καθώς και για την πρόοδο στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Πρεσπών.